Az összkiadással kapcsolatos publikációk

2021

Kaizinger Rita, Kerékfy Márton. “Megjelent Bartók Concertójának új zenekari kölcsönanyaga”, Zene-kar, https://zene-kar.hu/2021/03/02/megjelent-bartok-concertojanak-uj-zenekari-kolcsonanyaga/

Németh Zsombor. „Bartók Béla és a Quatour Pro Arte”. In Békéssy Lili, Kim Katalin (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2019–2020, 419–432. Budapest: BTK Zenetudományi Intézet.

Németh Zsombor: „»Egy Bartók-mű, mely hat évig várt a budapesti bemutatójára«: A 6. vonósnégyes első magyarországi előadása”. Magyar Zene 59/1, 101–116.

Oppermann, Annette; Kerékfy Márton. “Bartók művei az Editio Musica Budapest új kiadványaiban”. https://www.emb.hu/hu/campaign/interview

2020

Nakahara Yusuke. “Genesis and the ‘Spirit’ of Bartók’s Mikrokosmos” [Bartók Mikrokozmoszának keletkezése és “szelleme”]. PhD értekezés, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

Németh Zsombor. „Bartók-témájú írások a Waldbauer-hagyatékban”. Magyar Zene 58/1, 89–119.

2019

Kerékfy Márton. “A Bartók-kórusok kritikai kiadásának margójára: Új adatok a Székely népdalok keletkezéstörténetéhez”. Magyar Zene 57/2, 199–212.

Somfai László. „»Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem«: Az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban”. In Kim Katalin (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, 251–258. Budapest: BTK Zenetudományi Intézet.

Somfai László. „With or without the B-A-C-H Motive? Bartók’s Hesitation in Writing his First String Quartet” [A B-A-C-H motívummal, vagy anélkül? Bartók hezitálása első vonósnégyesének írása közben]. Studia Musicologia 60, 15–22.

2018

Lampert Vera. „A Gyermekeknek helye Bartók népdalfeldolgozásainak sorában”. In Gilányi Gabriella, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 191–202. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

Móricz Klára. „Az üres lapok talánya Bartók Concertójának autográfjában”. In Gilányi Gabriella, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 179–190. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

Vikárius László. „»Felnőtteknek«: Bartók Gyermekeknek című sorozatának kritikai közreadásáról”. In Gilányi Gabriella, Kiss Gábor (szerk.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 204–230. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

2017

Farkas Zoltán, Kerékfy Márton, Vikárius László. “‘…hogy megismertessem a zongorázni tanuló gyermekeket a népzene egyszerű és nem-romantikus szépségeivel’: Beszélgetés Vikárius Lászlóval és Kerékfy Mártonnal a Bartók-összkiadás első kötetéről”. Magyar Zene 55/1, 5–28.

Oppermann, Annette; Vikárius László. “A new star in the Henle firmament – Béla Bartók Complete Critical Edition”. https://www.henle.de/blog/en/2017/01/30/a-new-star-in-the-henle-firmament-%e2%80%93-bela-bartok-complete-critical-edition/

Oppermann, Annette; Vikárius László. „Ein neuer Stern am Gesamtausgabenhimmel – die Kritische Gesamtausgabe der Werke von Béla Bartók bei Henle”. http://www.henle.de/blog/de/2017/01/30/ein-neuer-stern-am-gesamtausgabenhimmel-%E2%80%93-die-kritische-gesamtausgabe-der-werke-von-bela-bartok-bei-henle/

2015

Somfai László. „A Bartók tematikus műjegyzék időrendi felépítésének problémái”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 339–353. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

Somfai László. „A szerzői előadás eltéréseinek szövegkritikai megjelenítése a Bartók Összkiadásban”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 415–422. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

Somfai László. „Diplomatikus átírás vagy kommentált fakszimile-közreadás? A Bartók Összkiadás módszertani dilemmái”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 323–338. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

Somfai László. „»Íróasztal, zongora között«: Bartók komponálási rutinjáról, vázlatai datálásáról”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 455–473. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

Somfai László. „Komponálás a kiadás esélye nélküli években: Bartók és a Nagy Háború”. Magyar Zene 53/1, 38–47.

Somfai László. „Ötlet, koncepció, kompozíció, revízió Bartók műhelyében”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 365–403. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

Somfai László. „Tempó, metronóm, durata a pódiumművész-zeneszerző kottázásában”. In uő, Kottakép és műalkotás: Harminc tanulmány Bachtól Bartókig, 423–442. Budapest: Rózsavölgyi és Társa.

2013

Vikárius László. „»Karóval jöttél, nem virággal«: A horror quotidiani Bartók művészetében”. In Berlász Melinda, Grabócz Márta (szerk.), Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok, 263–269. Budapest: L’Harmattan.

2012

Büky Virág. „Bartók örökében: Pásztory Ditta, a »Bartók-interpretátor«”. Magyar Zene 50/3, 282–302.

Pintér Csilla Mária. „The Music of Words in Béla Bartók’s Twenty-Seven Choruses” [A szavak zenéje Bartók Béla Huszonhét kórusművében]. Studia Musicologica 53/13, 141152.

Somfai László. „Kritikai kiadás – megjegyzésekkel az előadónak”. Magyar Zene 50/1, 55–78.

Somfai László, „The Béla Bartók Thematic Catalog in Progress” [A készülő Bartók Béla tematikus műjegyzék]. Studia Musicologica 53/1–3, 21–40.

Vikárius László. „Bartók’s Bulgarian Dances and the Order of Things”. Studia Musicologica 53/1–3, 53–68.

Vikárius László. „»Kanásznóta« és »Kanásztánc«: Bartók: Gyermekeknek, II. füzet, XXXIX és XLII”. In Szalay Olga (szerk.), Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, 725–749. Budapest: L’Harmattan.

Vikárius László. „Két ajándék – Bartóktól: Adalékok a zeneszerző portréjához”. In Ittzés Mihály (szerk.), Részletek az egészhez: Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről: Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére, 220–231. Budapest: Argumentum, Kodály Archívum.

2010

Vikárius László. „Bartók egy zenei poénjáról: Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez”. Magyar Zene 48/1, 49–58.

Vikárius László. „»Mourning Song« and the Origins of Bartók’s Arrangements of Slovak Folk Songs »for Children«”. In Marta Hulková (szerk.), Musicologica Istropolitana VIII–IX, 91–120. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy.

2009

Vikárius László. „A »Bartók-pizzicató«-ról, egy különös akkordról és A csodálatos mandarin kéziratairól”. Muzsika 52/8, 8–11. és 52/9, 31–35.

2006

Somfai László. „Zenei életmű-összkiadások: À propos Bartók”. Holmi 18/8, 1052–1061.

Vikárius László (közr.). Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára, opus 11, 1911: Autográf fogalmazvány. Budapest: Balassi, MTA Zenetudományi Intézet.

2005

Lampert Vera, Vikárius László. Népzene Bartók műveiben: A feldolgozott dallamok forrásjegyzéke: Magyar, szlovák, román, rután, szerb és arab népdalok és táncok. 2., javított és bővített kiadás CD-melléklettel. Budapest: Hagyományok Háza, Helikon Kiadó, Néprajzi Múzeum, Zenetudományi Intézet.

Vikárius László. „Zu einer kommentierten Edition des Briefwechsels zwischen Bartók und der Universal Edition”. In Helmut Loos, Eberhard Möller (szerk.), Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, 10. kötet, 99–108. Leipzig: Gudrun Schröder.

2000

Somfai László. Bartók Béla kompozíciós módszere. Budapest: Akkord.

1998

Somfai László. „Bartók tematikus műjegyzék: Minta és problémák”. Magyar Zene 37/1, 69–90.

1995

Somfai László. „Why Is a Bartók Thematic Catalog Sorely Needed?” [Miért van fájdalmasan nagy szükség egy Bartók tematikus katalógusra?]. In Peter Laki (szerk.), Bartók and His World, 64–78. Princeton: Princeton University Press.

1993

Móricz Klára. “New Aspects of the Genesis of Bartók’s Concerto for Orchestra: Concepts of ‘Finality’ and ‘Intension'”. Studia Musicologica 35/1–3, 181–219.

1991

Somfai László. „A Bartók-hangfelvételek művészi jelentősége”. In Bartók zongorázik 1920–1945, lemezkísérő füzet, 20–27. Budapest: Hungaroton, HCD 12326–31.

1987

Somfai László (közr.). Bartók Béla fekete zsebkönyve: Vázlatok 1907–1922. Budapest: Editio Musica Budapest.

1985

Szabó Miklós. Bartók Béla kórusművei. Budapest: Zeneműkiadó.

1984

Somfai László. „Kompositionsprozess und Quellenlage bei Bartók” [Kompozíciós folyamat és forráshelyzet Bartók esetében]. Österreichische Musikzeitschrift 39/2, 65–77.

1981

Somfai László. „Kézirat és Urtext: A Bartók-művek forrásláncai”. In uő, 18 Bartók-tanulmány, 31–71. Budapest: Zeneműkiadó. 2. kiad. Editio Musica Budapest, 2014.

1969

Somfai László. „Bartók egynemű kórusainak szövegforrásairól”. In Bónis Ferenc (szerk.), Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára, 359–376. Budapest: Zeneműkiadó.