Publications related to the Complete Edition

2021

Kaizinger, Rita; Márton Kerékfy. “Megjelent Bartók Concertójának új zenekari kölcsönanyaga” [New orchestral material of Bartók’s Concerto for Orchestra has been published], Zene-kar, https://zene-kar.hu/2021/03/02/megjelent-bartok-concertojanak-uj-zenekari-kolcsonanyaga/

Németh, Zsombor. „Bartók Béla és a Quatour Pro Arte” [Béla Bartók and Quatour Pro Arte]. In Lili Békéssy, Katalin Kim (eds.), Zenetudományi dolgozatok 2019–2020, 419–432. Budapest: BTK Zenetudományi Intézet.

Németh, Zsombor: „»Egy Bartók-mű, mely hat évig várt a budapesti bemutatójára«: A 6. vonósnégyes első magyarországi előadása” [“A Bartók Work that Waited Six Years for Its Budapest Premiere”: The First Hungarian Performance of String Quartet No. 6]. Magyar Zene 59/1, 101–116.

Oppermann, Annette; Márton Kerékfy. “Die Bartók-Gesamtausgabe und ihre Kinder”. https://www.henle.de/blog/de/2021/03/29/die-bartok-gesamtausgabe-und-ihre-kinder/

Oppermann, Annette; Márton Kerékfy. “The Bartók Complete Edition and its offspring”. https://www.henle.de/blog/en/2021/03/29/the-bartok-complete-edition-and-its-offspring/

2020

Nakahara, Yusuke. “Genesis and the ‘Spirit’ of Bartók’s Mikrokosmos”. PhD thesis, Liszt Academy of Music, Budapest.

Németh, Zsombor. „Bartók-témájú írások a Waldbauer-hagyatékban” [Bartók Related Documents in the Waldbauer Legacy]. Magyar Zene 58/1, 89–119.

2019

Kerékfy, Márton. “A Bartók-kórusok kritikai kiadásának margójára: Új adatok a Székely népdalok keletkezéstörténetéhez” [New Data on the Genesis of Bartók’s Székely Folk Songs]. Magyar Zene 57/2, 199–212.

Somfai, László. „»Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem«: Az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban” [“I must admit, however, that there was a time when I thought I was approaching a species of twelve-tone music”: Alternatives for the Edition of Etudes op. 18 in the Béla Bartók Complete Critical Edition]. In Katalin Kim (ed.), Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, 251–258. Budapest: BTK Zenetudományi Intézet.

Somfai, László. „With or without the B-A-C-H Motive? Bartók’s Hesitation in Writing his First String Quartet”. Studia Musicologia 60, 15–22.

2018

Lampert, Vera. „A Gyermekeknek helye Bartók népdalfeldolgozásainak sorában” [For Children and its Place among Bartók’s Folk Song Settings]. In Gabriella Gilányi, Gábor Kiss (eds.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 191–202. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

Móricz, Klára. „Az üres lapok talánya Bartók Concertójának autográfjában” [The Mystery of Blank Pages in the Autograph of Béla Bartók’s Concerto]. In Gabriella Gilányi, Gábor Kiss (eds.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 179–190. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

Vikárius, László. „»Felnőtteknek«: Bartók Gyermekeknek című sorozatának kritikai közreadásáról” [“For Adults”: On the Critical Edition of Béla Bartók’s For Children for Piano]. In Gabriella Gilányi, Gábor Kiss (eds.), Zenetudományi dolgozatok 2015–2016, 204–230. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.

2017

Farkas, Zoltán; Márton Kerékfy; László Vikárius. “‘…hogy megismertessem a zongorázni tanuló gyermekeket a népzene egyszerű és nem-romantikus szépségeivel’: Beszélgetés Vikárius Lászlóval és Kerékfy Mártonnal a Bartók-összkiadás első kötetéről” [“… to acquaint the piano-studying children with the simple and non-romantic beauties of folk music”: A Conversation with László Vikárius and Márton Kerékfy about the First Volume of the Bartók Complete Critical Edition]. Magyar Zene 55/1, 5–28.

Oppermann, Annette; László Vikárius. “A new star in the Henle firmament – Béla Bartók Complete Critical Edition”. https://www.henle.de/blog/en/2017/01/30/a-new-star-in-the-henle-firmament-%e2%80%93-bela-bartok-complete-critical-edition/

Oppermann, Annette; László Vikárius. „Ein neuer Stern am Gesamtausgabenhimmel – die Kritische Gesamtausgabe der Werke von Béla Bartók bei Henle”. http://www.henle.de/blog/de/2017/01/30/ein-neuer-stern-am-gesamtausgabenhimmel-%E2%80%93-die-kritische-gesamtausgabe-der-werke-von-bela-bartok-bei-henle/

2015

Somfai, László. „Komponálás a kiadás esélye nélküli években: Bartók és a Nagy Háború” [Composing in years with no chance of publication: Bartók and the Great War]. Magyar Zene 53/1, 38–47.

2013

Vikárius, László. „»Karóval jöttél, nem virággal«: A horror quotidiani Bartók művészetében” [You’ve come not with flower but a dry stake: The horror quotidiani in Bartók’s Art]. In Melinda Berlász, Márta Grabócz (eds.), Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások, hommage-ok, 263–269. Budapest: L’Harmattan.

2012

Büky, Virág. „Bartók’s Heiress”. Studia Musicologica 53/1–3, 187–197.

Pintér, Csilla Mária. „The Music of Words in Béla Bartók’s Twenty-Seven Choruses”. Studia Musicologica 53/13, 141152.

Somfai, László. „Critical Edition with or without Notes for the Performer”. Studia Musicologia 53/1–3, 113–131.

Somfai, László, „The Béla Bartók Thematic Catalog in Progress”. Studia Musicologica 53/1–3, 21–40.

Vikárius, László. „Bartók’s Bulgarian Dances and the Order of Things”. Studia Musicologica 53/1–3, 53–68.

Vikárius, László. „»Kanásznóta« és »Kanásztánc«: Bartók: Gyermekeknek, II. füzet, XXXIX és XLII” [“Swineherd’s Song” and “Swineherd’s Dance”: Bartók, For Children, Vol. II, Nos. 39 and 42]. In Olga Szalay (ed.), Tükröződések: Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, 725–749. Budapest: L’Harmattan.

Vikárius, László. „Két ajándék – Bartóktól: Adalékok a zeneszerző portréjához” [Two Gifts – from Bartók: Some Additional Traits to His Portrait]. In Mihály Ittzés (ed.), Részletek az egészhez: Tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről: Emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére, 220–231. Budapest: Argumentum, Kodály Archívum.

2010

Vikárius, László. „Bartók egy zenei poénjáról: Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez” [On a Bartókian Joke: Interpreting the Allegretto con indifferenza episode in the Fifth String Quartet]. Magyar Zene 48/1, 49–58.

Vikárius, László. „»Mourning Song« and the Origins of Bartók’s Arrangements of Slovak Folk Songs »for Children«”. In Marta Hulková (ed.), Musicologica Istropolitana VIII–IX, 91–120. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy.

2009

Vikárius, László. „A »Bartók-pizzicató«-ról, egy különös akkordról és A csodálatos mandarin kéziratairól” [About the “Bartók pizzicato”, a Strange Chord, and the Manuscripts of The Miraculous Mandarin]. Muzsika 52/8, 8–11, and 52/9, 31–35.

2008

Lampert, Vera; László Vikárius. Folk Music in Bartók’s Compositions: A Source Catalog: Arab, Hungarian, Romanian, Ruthenian, Serbian, and Slovak Melodies. Book with CD. Budapest: Hungarian Heritage House, Helikon, Museum of Ethnography, Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences.

2006

Somfai, László. „Zenei életmű-összkiadások: À propos Bartók” [Complete Editions of Musical Oeuvres: À propos Bartók]. Holmi 18/8, 1052–1061.

Vikárius, László (ed.). Béla Bartók, Duke Bluebeard’s Castle, opus 11, 1911, Autograph Draft. Budapest: Balassi, Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences.

2005

Vikárius, László. „Zu einer kommentierten Edition des Briefwechsels zwischen Bartók und der Universal Edition”. In Helmut Loos, Eberhard Möller (eds.), Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, vol. 10, 99–108. Leipzig: Gudrun Schröder.

2004

Somfai, László. „»Written between the desk and the piano«: Dating Béla Bartók’s sketches”. In Patricia Hall, Friedemann Sallis (eds.), A Handbook to Twentieth-Century Musical Sketches, 114–130. Cambridge: Cambridge University Press.

1998

Somfai, László. „Bartók tematikus műjegyzék: Minta és problémák” [Bartók Thematic Catalog: Sample and Problems]. Magyar Zene 37/1, 69–90.

Somfai, László. „Tempo, Metronome, Timing in Bartók’s Music: The Case of the Pianist-Composer”. In Jean-Jacques Dünki, Anton Haefeli, Regula Rapp (eds.), Der Grad der Bewegung: Tempovorstellungen und -konzepte in Komposition und Interpretation 1900–1950, 47–71. Bern: Peter Lang.

1997

Somfai, László. „How to Handle »Oral Tradition«-Like Phenomena in a Critical Edition? Methods in Transcribing the Composer’s Recordings for the Bartók Edition”. In Christoph-Hellmut Mahling, Stephan Münch (eds.), Ethnomusikologie und historische Musikwissenschaft – Gemeinsame Ziele, gleiche Methoden? Erich Stockmann zum 70. Geburtstag, 325–334. Tutzing: Schneider.

1996

Somfai, László. Béla Bartók: Composition, Concepts, and Autograph Sources. Berkeley: University of California Press.

1995

Somfai, László. „Why Is a Bartók Thematic Catalog Sorely Needed?”. In Peter Laki (ed.), Bartók and His World, 64–78. Princeton: Princeton University Press.

1993

Móricz, Klára. “New Aspects of the Genesis of Bartók’s Concerto for Orchestra: Concepts of ‘Finality’ and ‘Intension'”. Studia Musicologica 35/1–3, 181–219.

Somfai, László. „Béla Bartók Thematic Catalogue: Sample of the Work in Progress”. Studia Musicologica 35/1–3, 229–241.

Somfai, László. „Einfall, Konzept, Komposition und Revision bei B. Bartók”. In Hermann Danuser, Günter Katzenberger (eds.), Vom Einfall zum Kunstwerk: Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts, 187–218. Laaber: Laaber-Verlag.

1992

Somfai, László. „Diplomatic Transcription versus Facsimile with Commentaries: Methodology of the Bartók Edition”. In Wolfgang Gratyer, Andrea Lindmayr (eds.), De editione musices: Festschrift Gerhard Croll zum 65. Geburtstag, 79–97. Laaber: Laaber Verlag.

Somfai, László. „Problems of the Chronological Organization of the Béla Bartók Thematic Index in Preparation”. Studia Musicologica 34, 345–366.

1991

Somfai, László. „The Artistic Testimony of Bartók’s Recordings”. In Bartók at the Piano 1920–1945, liner notes, 20–27. Budapest: Hungaroton, HCD 12326–31.

1987

Somfai, László (ed.). Béla Bartók, Black Pocket-book: Sketches 1907–1922. Budapest: Editio Musica Budapest.

1985

Szabó, Miklós. Bartók Béla kórusművei [Béla Bartók’s Choral Works]. Budapest: Zeneműkiadó.

1984

Somfai, László. „Kompositionsprozess und Quellenlage bei Bartók”. Österreichische Musikzeitschrift 39/2, 65–77.

1981

Somfai, László. „Manuscript versus Urtext: The Primary Sources of Bartók’s Works”. Studia Musicologica 23,17–66.

1969

Somfai, László. „Bartók egynemű kórusainak szövegforrásairól” [The Textual Sources of Bartók’s Choruses for Equal Voices]. In Ferenc Bónis (ed.), Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára, 359–376. Budapest: Zeneműkiadó.